Nederlands

Operatie Lily

December 1944, het einde van wereldoorlog twee is nabij. In een laatste offensief trachten de Duitse troepen een bres te slaan in de frontlinie van de geallieerden om Antwerpen, maar vooral de haven, te veroveren. Lily, een meisje uit Nijlen wordt verzocht een commando samen te stellen om belangrijke informatie te bezorgen over de troepenbeweging van de Duitsers, maar vooral om de aanwezigheid van generaal 'Otto' in het kasteel van 'La Roche' te bevestigen. Een gevaarlijke, maar een levensbelangrijke opdracht voor de overwinning van geallieerden.

€16,95

Zijt gij niet apostelen?! Geschiedenis,leer en praktijk van het Katholiek Apostolische Werk/De Algemene Kerk

geschiedenis, leer en praktijk van het Katholiek Apostolische Werk/De Algemene Kerk

Zijt gij niet Apostelen?! neemt u mee naar de fascinerende wereld van de apostolischen!
Niet eerder is zo uitgebreid geschreven over de rond 1935 ontstane geloofsgemeenschap Katholiek Apostolische Werk ( KAW), die pretendeert een voortzetting te zijn van de Katholiek Apostolische Kerk. Eerder was de gemeenschap bekend onder de namen Interkerkelijk Centrum (IKV) en Gemeente Gods. Nu wordt de naam De Algemene Kerk gebruikt.

€34,50

t Leven as olifantpuzzel

columns van n jonge vraauw in Stad

Fieke Gosselaar groeide op in de polders bij de Dollard en heeft haar leven opgebouwd in de stad. Ze schrijft over haar werk bij de rechtbank en het leven thuis met 'heur laif'. Samen gaan ze in de Oosterpark wonen. Een wijk die in rap tempo verandert, steeds meer mensen met verschillende achtergronden wonen er bij elkaar. Sommige van deze mensen krijgen een plek in de columns van Fieke. Al schrijvend komt een straat tot leven. Het huis wordt verbouwd, de katten struinen de buurt af, een kind wordt geboren. De jonge moeder neemt haar dochter mee de grote wereld in.

€15,00

Elke dag een vraag - cactus

In 'Elke dag een vraag' beantwoord je vijf jaar lang, elk jaar op dezelfde datum dezelfde vraag. Als je dit doet, heb je na die tijd een ontzettend leuk en persoonlijk naslagwerk. Het concept is eigenlijk heel simpel: het boek stelt je 365 vragen, een voor elke dag. Op elke pagina staan vijf vakken met elk zes regels om de vraag in te beantwoorden, één vak voor één jaar. Je kunt dus ook nog zien hoe je zelf in die vijf jaar verandert en wat je allemaal meemaakt en denkt.

€12,50

Aperçu de la jurisprudence de la Cour 2016

Chaque année, la Cour européenne des droits de l'homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format pratique et accessible.

€24,95

Aangeraakt door een nieuw licht

Alida Pott & De Ploeg

Tot de kopgroep van kunstkring De Ploeg, die in de jaren twintig in Groningen voor een revolutie in de kunst zorgde, behoorde één vrouw: Alida Pott (1888-1931). Haar werk viel direct op, vooral vanwege het opvallend heldere kleurgebruik. Binnen De Ploeg was zij enkele jaren zeer actief en vervulde zij verschillende bestuursfuncties. Door haar vroege dood verdween haar werk echter lange tijd uit de aandacht, bij overzichtstentoonstellingen van De Ploeg was vaak niets van haar te zien.

€25,00

Regenboogreeks Wilde Rozen

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig verschenen er enkele romans op de markt die direct een cultstatus verwierven: Wilde rozen, Minna zet door, Doortje vindt het geluk, Op eigen wieken en Gevaarlijke vrouwen. De boeken waren geschreven door een collectief dat opereerde onder de illustere naam Damesschrijfbrigade Dorcas.

Onder de titel Wilde rozen zijn alle avonturen van de vier generaties vrouwen nu terug te vinden in één band, in de nieuwe spelling.

€30,00

Incognito in Memoriam

Hebben we te maken met een berucht misdaadpaar en is
een rode haar een aanwijzing ?

Freule Hyacint weet wel wat zij wil met een zwarte Fries
als toeschouwer. Twee gelieven nemen een besluit en
solliciteren naar een baantje.

Vijfhonderd euro voor een oude klok ! Die moet dan wel
meer waard zijn. Het geratel van een heli overstemd een
bekentenis, helaas.

€30,80

Basisboek vrijwilligersmanagement

aansturen, begeleiden en ondersteunen

Vrijwilligers managen is een vak! Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in organisaties en in de samenleving. Er wordt meer inzet van burgers verwacht en steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en ervaren. Hierdoor vindt er een herschikking plaats van betaald naar onbetaald werk. Bovendien verschijnen er continu nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en wordt vrijwilligerswerk vaker door de overheid ingezet als middel om kwetsbare burgers te laten participeren. Dat heeft consequenties voor de positie en inbreng van de vrijwilliger.

€27,50

Albrecht Dürer

een levensbeeld

Albrecht Dürer (Neurenberg, 21 mei 1471 - 6 april 1528) was een Duits kunstschilder, tekenaar, maker van houtsneden en koper-gravures, kunsttheoreticus en humanist uit de Noordelijke renaissance. De opkomst van de prentdrukkunst, die parallel loopt aan de ontwikkeling van de boekdrukkunst, maakt van Albrecht Dürer de populairste en invloedrijkste Noord-Europese kunstenaar uit deze periode. Zijn atelier specialiseert zich in druktechnieken. Met name de kopergravure maakt een grote oplage mogelijk.

€19,95
Subscribe to RSS - Nederlands